Kone­bil.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - ANETTE LAR­SEN

Jeg har ald­ri vært glad i det ut­tryk­ket. Nå har jeg så fått meg en kone­bil. Rik­tig­nok er jeg ikke noen sin kone helt ennå, men min til­kom­men­de har nå valgt å kjø­pe en ny­ere og fi­ne­re bil til meg, ikke minst en mind­re mo­dell enn den jeg had­de fra før. Man­nen har på sin side ikke helt klart å gi slipp på kone­bi­len. Den nye bi­len har vist seg å være mer spen­stig enn hva han for­bin­der med en kone­bil, med en kraf­ti­ge­re mo­tor enn hva hans av­dan­ka røde Pas­sat har, som for øv­rig min­ner om en godt brukt russe­bil på lak­ken. Til sam­men­lig­ning har min lil­le sorte Al­can­ta­ra­trekk, ryg­ge­sen­sor og et fun­ge­ren­de klima­an­legg. Det kom­mer godt med på en sm­ei­ge­dag. Han har ikke en­gang vif­ter som blå­ser luft. Så da er kan­skje ikke kone­bi­len så dum li­ke­vel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.