Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Om­stridt støt­te øker

● I mor­gen øker kon­tant­støt­ten, fra 6000 til 7500 kro­ner i må­ne­den. KRF jub­ler, and­re for­tvi­ler. I etter­mid­dag kan du lese mer på fvn.no om hvor­dan det­te vil pre­ge høs­tens valg­kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.