Sand­ra Linde­fjeld Hod­ne (54)

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Bo­satt på Eike­ra­pen i Åseral. Opp­vokst i New Jer­sey og New York.

● Har en sønn på 21 år. Som­mer­ma­ten: Tra­di­sjons­mat fra Åseral, men spe­si­elt lap­pe­ne til sin on­kel, El­ling. Els­ker også panne­ka­ker med laks! Som­mer­drik­ken: Vann fra Eike­ra­pen og hjemme­la­get bringe­bær­saft. Som­mer­lek­ty­re: Avi­se­ne på Sør­lan­det for å lære norsk og lands­de­len. Som­mer­sted: Eike­ra­pen. Ikke en sommer uten: ...å være på Eike­ra­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.