– Jeg fikk ikke brem­set, brem­sen var helt hard

Fre­dag etter­mid­dag tril­let en bil i sjø­en fra Hom­bor­sund bryg­ge. To kvin­ner red­det seg ut.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT, ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Politi og am­bu­lan­se ryk­ket fre­dag ut til Hom­bor­sund bryg­ge hvor en bil tril­let ut i sjø­en.

Det be­kref­tet ope­ra­sjons­le­der i po­li­ti­et, Ole Bjørn Klei­va­ne.

– Jeg fikk ikke brem­set, brem­sen var helt hard, kan Bea­te Eg­holm for­tel­le.

Hun var sjå­fø­ren av bi­len. Sam­men med sin venn­in­ne skul­le de bare snu bi­len nede ved bryg­ga før det hele gikk galt.

– Alt skjed­de så fort. Jeg rakk ikke ten­ke, plut­se­lig var vi ute i van­net, for­kla­rer hun.

– Da vi hav­net i van­net så hop­pet venn­in­nen min ut dø­ra før bi­len had­de ruk­ket å syn­ke. Jeg klat­ret ut tak­luka da bi­len be­gyn­te å syn­ke, sier hun.

Bå­de Eg­holm og venn­in­nen slapp unna den sto­re skrek­ken.

– Vi ble helt sjok­ker­te beg­ge to. Opp­le­vel­sen var utro­lig ek­kel.

Like før klok­ka 18 kom bil­ber­ger og en dyk­ker til ste­det. Én time se­ne­re ble bi­len ber­get opp av van­net.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

To kvin­ner red­det seg ut da bi­len de satt i tril­let ut i sjø­en fra Hom­bor­sund bryg­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.