Kniv­stuk­ket 23-åring uten­for livs­fare

Syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen sier søn­dag etter­mid­dag at til­stan­den for den kniv­ska­de­de 23-årin­gen er gått fra kri­tisk til al­vor­lig men sta­bil.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN, VIDAR UDJUS

Kvin­nen var kun­de på Coop Obs i Sør­lands­sen­te­ret da hun ble stuk­ket med kniv av den draps­sik­te­de 15-årin­gen ons­dag etter­mid­dag. Hun ble ons­dag kveld over­ført til Ul­le­vål uni­ver­si­tets­syke­hus.

Søn­dag etter­mid­dag for­tel­ler Jan Ro­ger Ol­sen, di­rek­tør ved Sør­lan­det syke­hus, at si­tua­sjo­nen hen­nes er bed­re.

– Ska­de­ne er ikke len­ger livs­tru­en­de. Til­stan­den har gått fra kri­tisk til al­vor­lig men sta­bil, sier Ol­sen.

Han sier også at 23-årin­gen skal over­fø­res til Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand nå til­stan­den til­si­er det, men at hun fore­lø­pig blir lig­gen­de på Ul­le­vaal uni­ver­si­tets­syke­hus.

– Det vi­ser si­tua­sjo­nens al­vor, sier Ol­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.