Kan bli løs­latt om tre år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

●● Narko­døm­te Ri­ta Grime­stad fra Mar­nar­dal kan bli løs­latt om tre år.

I 2020 har hun so­net 2/3 av straf­fen på ti års feng­sel som hun fikk i Ecua­dor i 2014.

VG har be­søkt hen­ne i Bred­tveit kvinne­feng­sel i Oslo. Hit ble hun over­ført i april.

Avi­sen skri­ver om hva som skjed­de den gan­gen hun ble tatt i mars 2014 på fly­plas­sen i ho­ved­sta­ten Qui­to i Ecua­dor. I kof­fer­ten hen­nes fant po­li­ti­et 2,9 kilo ko­kain. Til VG be­skri­ver Grime­stad hvor­dan for­hol­de­ne i det sis­te av de tre fengs­le­ne hun satt i var.

Her satt hun med åtte and­re kvin­ne­li­ge inn­sat­te i en cel­le. De måt­te dele på seks sen­ger. Ofte sov de fle­re i sam­me seng el­ler de sov på gul­vet.

I feng­se­let her i Nor­ge for­sø­ker Ri­ta Grime­stad å ikke ten­ke på det som skjed­de, men se fram­over.

Hun sier at hen­nes his­to­rie bør være en ad­var­sel for and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.