Kjør­te på dame i rulle­stol

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

●● En kvin­ne ble fre­dag kjørt til syke­hus etter å ha blitt på­kjørt i Fest­nings­gata i Kris­tian­sand. Klok­ka 16.20 fikk po­li­ti­et mel­ding om tra­fikk­uhel­let i Fest­nings­gata.

Po­li­ti­et på ste­det opp­lys­te at kvin­nen ble på­kjørt i gang­fel­tet, i krys­set mel­lom Skip­per­gata og Fest­nings­gata. Bi­lis­ten fikk fø­rer­kor­tet be­slag­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.