Ira­ker sto bak sky­ting

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ter­ror var tro­lig ikke mo­ti­vet da en 34 år gam­mel ira­ker skjøt og drep­te én per­son og så­ret fire på en natt­klubb i Konstanz i Tysk­land.

Gjer­nings­man­nen ble skutt av po­li­ti­et og døde kort tid etter av ska­de­ne. En tals­mann for po­li­ti­et sier til Tv-sta­sjo­nen NTV at gjer- nings­man­nen var ira­kisk stats­bor­ger, men ikke asyl­sø­ker.

– Vi tror ikke at det­te var noen ter­ror­hand­ling, sier Fritz Be­ziko­fer.

En an­nen po­liti­kil­de sier at gjer­nings­man­nens mo­tiv kan ha vært knyt­tet til per­son­li­ge for­hold. Til­stan­den til de fire som ble så­ret i sky­tin­gen natt til søn­dag, blir be­teg­net som al­vor­lig, men ikke livs­tru­en­de. Den ene av dem er en po­liti­mann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.