Bombe­fly over Korea­halv­øya

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

To ame­ri­kans­ke bombe­fly fløy søn­dag over Korea­halv­øya i en åpen­bar styrke­de­mon­stra­sjon etter NordKoreas prøve­sky­ting av en ra­kett fre­dag.

De to B-1 bombe­fly­ene had­de føl­ge av et sør­kore­ansk kamp­fly, og de fløy lavt over en fly­base i SørKorea før de fløy til­ba­ke til den ame­ri­kans­ke mi­li­tær­ba­sen på øya Guam i Stille­ha­vet, opp­ly­se Pen­ta­gon.

Det er sjel­den ame­ri­kans­ke fly flyr så nær gren­sa til Nord-ko­rea. Øvel­sen var et åpen­bart svar på det USA opp­fat­ter som en øken­de trus­se­len fra lan­det.

Nord-ko­rea be­kref­tet lør­dag at de da­gen før gjen­nom­ført en vel­lyk­ket prøve­sky­ting og hev­det at ra­ket­ten kan nå fast­lan­det i USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.