FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Fakta for­mues­skatt

● For­mues­skatt er en skatt på netto­for­muer over to mil­lio­ner kro­ner.

● Skatte­sat­sen er de sis­te fire åre­ne re­du­sert fra 1,1 pro­sent til 0,85 pro­sent.

● For­mues­skatt på ar­bei­den­de ka­pi­tal ut­gjør 6,7 mil­li­ar­der kro­ner. For­mues­skat­ten ut­gjør to­talt 12,9 mrd i inn­tek­ter til sta­ten.

● 260.000 per­soner i Nor­ge be­ta­ler for­mues­skatt på in­ves­te­rin­ger i næ­rings­virk­som­het.

● Iføl­ge Vir­ke har ni av ti med for­mues­skatt på ar­bei­den­de ka­pi­tal un­der 10 mill kr i net­to lik­nings­for­mue i 2016. 99 pro­sent har un­der 50 mill kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.