Nok hogg­orm

Faedrelandsvennen - - MENING - TER­JE SKJERDAL, Hø­våg

Glad­re­por­ta­sje om hogg­or­men i avi­sa, med klar bod­skap: «Hugs at or­men er fre­da!»

●● Vel. Eg har sjek­ka litt, og saka er: Hogg­or­men er ikkje meir fre­da enn ei skog­mus. Iføl­gje vilt­lova er alle dyr fre­da, med mind­re det er midt i jak­ta. Hogg­or­men er ikkje i noka sær­stil­ling.

Og lat oss slå fast: Hogg­or­men er ikkje tru­ga. Det kryr av den. Alle som har vore litt i na­tu­ren over tid, kan kon­sta­te­ra at orme­be­stan­den er i vekst. Hogg­or­men er no å sjå over alt. På tur­sti­ar, i hytte­mu­rar, i kjel­la­rar. I Hø­våg kom det ein hogg­orm inn i barne­ha­gen.

Vi­pe­ra be­rus (hogg­orm) finst i hei­le Sør-noreg og Midt-noreg, og sprei­er seg i Nord-noreg. Den finst over meste­par­ten av Euro­pa. Den vert rek­na for å vera ver­das mest ut­breid­de gift­slan­ge.

Det er nok hogg­orm. Meir enn nok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.