10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

31. JULI 2007

●● Som­mer­en 2007 går inn i vær­his­to­ri­en som den vå­tes­te si­den 1988. Hittil i juli har det falt 244 milli­me­ter ned­bør i Man­dal som har årets ned­børre­kord. Der har det reg­net to og en halv gang så mye som nor­malt. And­re ste­der på Sør­lan­det har det vært nes­ten like ille. På Kje­vik har det falt 210 milli­me­ter i juli, det er dob­belt så mye som nor­malt. Men nå spås det en varm sen­som­mer. – Vi ven­ter mid­del­tem­pe­ra­tu­rer på mer enn en grad var­me­re enn nor­malt gjen­nom au­gust, sep­tem­ber og ok­to­ber, sier klima­fors­ker Hans Olav Hy­gen ved Me­teoro­lo­gisk Insti­tutt. – Det vil mer­kes godt, leg­ger han til. Og al­le­re­de den­ne uka er det meldt om pent og varmt vær på Sør­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.