50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

31. JULI 1967

●● Lil­le­sand kino: «En cow­boy ryd­der opp» som vi­ses tirs­dag er en spennende wild west film full av slags­mål bå­de med kni­ver, re­volve­re og bare ne­ve­ne. John Way­ne og El­la Rai­nes spil­ler ho­ved­rol­le­ne. Lyst­spil­let «Vi vil­le vi­kin­ger» vi­ses ons­dag og in­gen rin­ge­re enn Dirch Pas­ser og svens­ken Carl Gus­tav spil­ler ho­ved­rol­le­ne som bol­de krigs­menn som bolt­rer seg i øre­dø­ven­de slags­mål og ba­den­de skjønn­he­ter. «Dje­ve­lens agent», tors­dags­fil­men, er en spion-thril­ler som skild­rer en dob­belt-spions hek­tis­ke virk­som­het i et sy­den­de Euro­pa. Den tred­je fil­men om Agent 007, «Agent 007 mot Gold­fin­ger», vi­ses søn­dag. Fil­men har Sean Conne­ry, Ho­nor Black­man og Gert Frøbe i de størs­te rol­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.