25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

31. JULI 1992

●● Cb-øl er i ferd med å inn­ta Øst­lan­det. Chris­ti­ans­sands Bryg­ge­ri har inn­gått av­ta­le med Pep­si-cola Nor­ge om salg og dis­tri­bu­sjon av fire av bryg­ge­ri­ets øl­sor­ter i Oslo, Akers­hus, Øst­fold, Hed­mark, Opp­land og Bus­ke­rud. – Vi fø­ler oss sik­re på at det­te sam­ar­bei­det vil bli vel­lyk­ket for Bryg­ge­ri­et, sier di­rek­tør Ola Hegg til Fædre­lands­ven­nen. Og bryg­geri­di­rek­tø­ren har god grunn til å være op­ti­mis­tisk. Cb-øl har nå en unik sjan­se til å kom­me inn på dag­lig­vare­mar­ke­det på Øst­lan­det med de sto­re mu­lig­he­ter det­te gir. – For oss er det­te en mile­pæl, sier Ola Hegg. Chris­ti­ans­sands Bryg­ge­ri har til nå bare hatt en be­gren­set dis­tri­bu­sjon av øl uten­for Vest-ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.