QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ke to høy­ti­der er jø­de­nes vik­tigs­te?

2. Hvem var norsk stats­mi­nis­ter un­der unions­opp­løs­nin­gen i 1905?

3. Hvor lå So­do­ma og Go­mor­ra?

4. Hvil­ken film fra 1992 har et sound­track med bl.a. Whit­ney Hous­ton, og lig­ger på lis­ta over ver­dens mest solg­te al­bum?

5. Hva be­tyr det å odle?

6. Hvil­ket stjerne­tegn er du født i hvis du har burs­dag 1. de­sem­ber?

7. Hvil­ken norsk by er kjent som ”ju­gend­byen”?

8. Hva er en lei­len­ding?

9. I hvil­ket fyl­ke lig­ger Sykk­ylven?

10. Hva stod bok­sta­ven W for, hvis den var tryk­ket på en lys­pære?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.