– Jeg mis­ter et par kilo un­der hver kamp

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● An­to­nio Con­tes en­tu­si­as­me kre­ver sin mann. Chelse­am­a­na­ge­ren vet at han med ti­den må bli ro­li­ge­re på side­lin­jen om han skal hol­de ut i yr­ket.

Ita­lie­ne­ren er kjent for å vise mye li­den­skap og ges­ti­ku­le­ring når han leder et lag i jak­ten på sei­er. Con­te sit­ter så å si ald­ri på tre­ner­ben­ken, og han hol­der seg som re­gel kon­stant i be­ve­gel­se in­nen­for den tek­nis­ke so­nen.

Slikt kos­ter kref­ter. 47-årin- gen inn­røm­mer at han fø­ler seg «helt ned­brutt» etter hver kamp.

– Jeg tror jeg mis­ter to-tre kilo un­der hver kamp.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.