Di­at­ta på vei til bel­gisk fot­ball

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Sarpsborg-ta­len­tet Kré­pin Di­at­ta sel­ges tro­lig til bel­gisk fot­ball, mel­der fle­re medi­er.

VG meld­te fre­dag at bå­de Di­at­ta og An­ders Trond­sen er på vei ut dø­re­ne for nær­me­re 40 mil­lio­ner kro­ner til sam­men. Sarpsborg Ar­bei­der­blad og Euro­sport slår også fast at en Di­at­ta­exit nær­mer seg

Sene­ga­le­se­ren er i ferd med å sig­ne­re for bel­gis­ke Brug­ge, iføl­ge Euro­sport.

– Vi er i dia­log med en an­nen klubb og reg­ner med det kom­mer en av­gjø­rel­se snart, sier dag­lig leder Es­pen Enge­bret­sen i Sarpsborg til ka­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.