Ny Kon­rads­en på vei til RBK

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Bodø/glimts Mor­ten Åg­nes Kon­rads­en, lille­bror av Rbk-spil­ler An­ders, hå­per å skri­ve un­der for trøn­der­ne man­dag, skri­ver Adres­sa, som si­te­rer Avi­sa Nord­land.

21-årin­gen er al­le­re­de på plass i Trondheim.

– Jeg har flyt­tet ut av gutte­rom­met hjem­me hos mam­ma. De vik­tigs­te tin­ge­ne mi­ne er med sør­over. Nå hand­ler det om å kom­me i gang i Ro­sen­borg, sier han til AN, iføl­ge Adres­sa.

Ver­ken RBK el­ler Glimt har be­kref­tet over­gan­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.