Vi­king-stop­per på vei til Ne­der­land

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Vi­king-stop­pe­ren Karol Mets (24) sel­ges til ne­der­lands­ke NAC Bre­da, iføl­ge Af­ten­bla­det.

Es­te­ren drar til Ne­der­land man­dag for å gjen­nom­gå den medi­sins­ke tes­ten. Vi­king får rundt en mil­lion kro­ner for Mets, skri­ver avi­sen.

Mets kom fra Flo­ra Tallinn til Vi­king etter 2014-se­son­gen. Nå fort­set­ter han alt­så kar­rie­ren i Ne­der­land.

24-årin­gen had­de kun et halv­år igjen av kon­trak­ten med Vi­king.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.