FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Pro­tein­pul­ver

● Et pro­tein­rik­hol­dig mat­vare­pro­dukt ho­ved­sa­ke­lig ba­sert på myse, som er et bi­pro­dukt av oste­pro­duk­sjon.

● Av ti li­ter hel­melk får man ett kilo ost, res­ten er myse. Det mes­te av suk­ke­ret (lakto­sen) fjer­nes før my­sen tør­kes til pul­ver.

● Tid­li­ge­re ble det­te pulve­ret solgt som dyre­fôr.

● Myse­pulve­ret i Protein­fab­rik­kens pro­duk­ter frem­stil­les av Ti­ne mei­e­ri­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.