Klaus­tro­fo­bisk.

Faedrelandsvennen - - MANDAG - JARLE R. MARTINSEN

Jeg mis­li­ker hei­ser. Vel­dig. Det å skul­le tra­ve inn i en blikk­boks, gjer­ne uten ut­syn noe sted, ofte med vilt frem­me­de og med en klaus­tro­fo­bisk tan­ke om at den vil stan­se midt mel­lom eta­sje­ne. Så nei, jeg unn­går det alt jeg kan. Men da årets fe­rie­lei­lig­het lå i 5. eta­sje holdt det hardt. Mens res­ten av fa­mi­li­en lat­ter­mildt gikk inn i blikk­bok­sen, tras­ket jeg trap­pe­ne opp­over og ned­over ør­ten gan­ger om da­gen. Noen gan­ger svel­get jeg dypt, og tok li­ke­vel sjan­sen på hei­sen. Men stort sett kom jeg and­pus­ten og svett til rett eta­sje. Jeg trøs­tet meg med at det­te var god trim. Og at jeg had­de unn­gått livs­fa­ren en heis er, i alle fall for meg...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.