Et­ter­ly­ser kvin­ne som hjalp Ma­rie

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Po­li­ti­et me­ner en kvin­ne som hjalp drep­te Ma­rie Sku­land (17) in­ne på Coop Obs, kan sit­te på vik­ti­ge opp­lys­nin­ger og ber hen­ne mel­de seg. – Vi øns­ker å snak­ke med en vok­sen dame, mel­lom 40 og 60 år. Hun ble sett sam­men med av­døde og var en av de førs­te som hjalp hen­ne in­ne på Coop Obs, sier fun­ge­ren­de på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le til Fædre­lands­ven­nen. Po­li­ti­et sier kvin­nen er et­nisk norsk og had­de en bei­ge skul­der­ves­ke. – Hun kan sit­te på opp­lys­nin­ger ved at av­døde kan ha for­talt hen­ne ting om draps­hand­lin­gen, sier Hil­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.