Tolv nors­ke tu­ris­ter ska­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Tolv nors­ke tu­ris­ter ble let­ter ska­det i en båt­ulyk­ke sør i Thailand.

To­talt 16 tu­ris­ter ble let­te­re ska­det i et sam­men­støt mel­lom to bå­ter. Tolv av dem er nord­menn, res­ten er fra Bel­gia, opp­ly­ser po­li­ti­et i lan­det.

Den ene bå­ten med euro­pe­is­ke tu­ris­ter kant­ret i sam­men­stø­tet, og båt­pas­sa­sje­re­ne ble kas­tet ut i van­net. De skal være red­det opp av van­net og er sendt til et lo­kalt syke­hus, iføl­ge sje­fen for PhangN­ga na­sjo­nal­park, Vora­pot Lom­lin.

Sam­men­stø­tet skjed­de ved kys­ten uten­for Phang-nga-pro­vin­sen sør i Thailand.

Det er regn­tid i Thailand og det skal ha vært dår­lig sikt i om­rå­det.

Det var til sam­men 36 tu­ris­ter om bord i de to bå­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.