IS hev­der å stå bak an­grep

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

En selv­mords­bom­ber og fle­re væp­ne­de menn gikk til an­grep mot den ira­kis­ke am­bas­sa­den i Af­gha­ni­stans ho­ved­stad Kabul, man­dag. IS hev­der å stå bak.

Bombe­an­gre­pet ble etter­fulgt av sky­ting, og det ble meldt om minst fire eks­plo­sjo­ner og skudd­veks­ling fra om­rå­det.

IS hev­det i en kunn­gjø­ring at det er de som står bak an­gre­pet og at to per­soner har sprengt seg og drept minst sju sik­ker­hets­vak­ter.

An­sat­te ved den ira­kis­ke am­bas­sa­den skal være ført i sik­ker­het, opp­ly­ser tals­mann for in­nen­riks­mi­nis­te­ren, Najib Da­nish. Han sier det tro­lig var tre an­gri­pe­re med skyte­vå­pen in­volvert i an­gre­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.