Kam­pen om Mar­kens og ver­di­ane våre

Faedrelandsvennen - - MENING -

Laur­dag mar­ker­te val­de­le­ge ny­na­zis­tar re­vir i Mar­kens.

●● Syt­ti høgre­eks­tre­me frå hei­le Nor­den inn­tok gå­gata vår og skrem­te og tra­kas­ser­te folk. Dei fekk hjelp av po­li­ti­et som vis­te bort og set­te hand­jarn på folk som kom i ve­gen for dei. Na­zis­ta­ne fekk do­mi­ne­re Mar­kens med sin skrem­man­de fram­to­ning og sin men­neske­fiendt­le­ge og vol­de­le­ge ideo­lo­gi.

Søn­dag tok ei fre­de­leg og raskt sa­man­kal­la men­neske­meng­de Mar­kens til­ba­ke. Dei gjekk fre­de­leg gjen­nom gata med krav om re­spekt for grunn­leg­gan­de ver­di­ar som mang­fald og men­neske­verd. Bod­ska­pen var klar. Kris­tian­sand er ikkje ein by for na­zis­tar og na­zis­tisk ideo­lo­gi. Vi vil ikkje ha hat og eks­klu­de­ring. Vi vil ha mang­fald og in­klu­de­ring

Po­li­ti­et har ut­talt at dei er nøgd med sin stra­te­gi for­di in­gen blei ska­da. Men er det til­fel­le? Kva med alle som fekk fy­sisk vondt av å opp­le­ve ein mas­siv nazi­marsj gjen­nom vår trav­las­te handle­gate. Kva med alle som fekk ei på­min­ning om at dei ikkje må stå

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.