Sjø­kart og trygg kurs

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HÅ­KON BORGENVIK

Sal 25:6-16

Det er førs­te dag i au­gust og båt­fe­rien er over el­ler nær­mer seg slut­ten for man­ge av oss her sør­på. In­gen­ting er bed­re enn å strei­fe slik langs kys­ten i båt på var­me som­mer­da­ger. Fin­ne an­ker­fes­te på de dei­ligs­te hol­mer og bare nyte li­vet. Still­he­ten. Terne­skri­ke­ne. Sam­væ­ret med gode ven­ner.

Men in­gen båt­tur uten skik­ke­li­ge sjø­kart. Nå har jo de fles­te kart­plot­ter, men kart på pa­pir må man ha og føl­ge med på uan­sett. Tek­nis­ke dipped­ut­ter skal man ald­ri sto­le helt og fullt på. Det er vik­tig å sta­ke ut en kurs, og til en­hver tid lese kar­tet og vite hvor man be­fin­ner seg. El­lers en­der man fort på et skjær. Kar­tet vi­ser vei­en. Sal 25 har over­skrif­ten: «Her­re, la meg kjen­ne dine vei­er!» Slik sjø­kar­tet vi­ser vei­en på sjø­en for å unn­gå grunn­stø­ting, slik har Her­ren gitt oss sin lov, for at vi skal na­vi­ge­re trygt gjen­nom li­vet og unn­gå grunn­stø­tin­ger med stør­re el­ler mind­re kon­se­kven­ser.

«Her­ren er god og rett­skaf­fen», sier David. «der­for vi­ser han syn­de­re vei­en». «For ditt navns skyld, Her­re, til­gi min synd, for den er stor! Hver den som fryk­ter Her­ren, læ­rer av ham den vei han skal vel­ge.

Selv skal han leve i lyk­ke».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.