50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. AU­GUST 1967

●● Fire av våre bes­te skøyte­lø­pe­re, noen av dem med fa­mi­lie, kom lør­dag sam­men med riks­tre­ne­ren Aa­ge Jo­han­sen til Mo­nes i Man­dal, der de i to uker skal kom­bi­ne­re tre­ning med fe­rie. De som er kom­met er Mag­ne Tho­mas­sen, Ivar Erik­sen, In­gar Bol­le­rud og Svein Erik Sti­an­sen, mens Fred An­ton Mai­er ogg Bjørn Tve­ter kom­mer i dag. I nes­te uke­ke kom­mer Per Wil­ly Gutt­orm­sen, og da vil det mes­te av norsk skøyte­eli­te være sam­let på et brett. Sti­an­sen er den enes­te av lø­per­ne som ikke har r fa­mi­lie med seg. Han ble pap­pa for tre re uker si­den og måt­te av den grunn la sin kone og den ny­fød­te være igjen hjem­me. me. Til gjen­gjeld syk­let han fra Oslo, mens ns de and­re an­kom i bil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.