25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. AU­GUST 1992

●● Svein-mag­ne Pe­der­sen frem­stil­ler seg som Guds mi­ra­kel­mann på Ven­ne­sla. Han på­står at han hel­bre­der alt fra kreft, ast­ma, hjerte­li­del­ser til smer­ter som tann­pine og Bech­te­rews syk­dom. Alt i Guds kraft. – En­kel­te hel­bre hel­bre­des til og med via en auto­ma­tisk te­le­fon­sva­rer, sier han. – Det­te vil jeg ikke tro på, sier To­ril Ha­ge­rup-jens­sen, ass. fyl­kes­lege i Vest-ag­der. Pe­der­sen po­eng­te­rer at det ikke er han som hel­bre­der, men Gud. – Gud har gitt meg den­ne nåde­ga­ven, sier hel­bre­de­ren, som er med­lem i Det Nors­ke Mi­sjons­for­bund. Men han har nå s star­tet sin egen pri­va­te stif­tel­se, «Jes sus Le­ger». I mars fikk han eget tel le­fon­num­mer via Tele­torg­tje­nes­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.