QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem var kon­ge i de tre ri­ke­ne un­der Kal­mar­unio­nen?

2. Hvil­ken far­ge har som re­gel smykke­stei­nen gra­nat?

3. Hvor bod­de etrus­ker­ne?

4. Hvil­ket norsk navn bru­kes også om fruk­ten ca­ram­bo­le?

5. Hvil­ket land kom ma­le­ren Rem­brandt fra?

6. Hvil­ket mu­se­um kjøp­te sta­tu­en ”Michael and Bubb­les” for 51 mil­lio­ner i 2001, og har si­den 2012 holdt til på Tjuv­hol­men i Oslo?

7. Hva be­tyr or­det de­man­de­re?

8. I dag er det sitte­plas­ser til rundt 27 700 til­skue­re på Ul­le­vål sta­dion, hvor man­ge men­nes­ker var på sta­dion det da pub­li­kums-re­kor­den ble satt i 1946?

9. Hvil­ken teg­ner hop­pet av en kar­rie­re som atom­fy­si­ker for å lage tegne­se­ri­en Er­nie?

10. Hvem fikk 30 sølv­pen­ger for å vise pres­te­ne i Je­ru­sa­lem hvem Je­sus var?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.