Kvin­nen som hjalp Ma­rie (17) meld­te seg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

Po­li­ti­et me­ner en kvin­ne som hjalp drep­te Ma­rie Sku­land (17) kan sit­te på vik­ti­ge opp­lys­nin­ger.

– Vi øns­ker å snak­ke med en vok­sen dame, mel­lom 40 og 60 år. Hun ble sett sam­men med av­døde og var en av de førs­te som hjalp hen­ne in­ne på Coop Obs, sa fun­ge­ren­de på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le til Fædre­lands­ven­nen man­dag.

Se­ne­re man­dag etter­mid­dag meld­te kvin­nen seg for po­li­ti­et. De had­de i går etter­mid­dag fore­lø­pig ikke av­hørt hen­ne.

– Hun kan sit­te på opp­lys­nin­ger ved at av­døde kan ha for­talt hen­ne ting om draps­hand­lin- gen, sier Hil­le.

En 15 år gam­mel jen­te er va­re­tekts­fengs­let i to uker sik­tet for kniv­dra­pet på Ma­rie Sku­land (17) og for draps­for­søk på en kun­de (23) som var i bu­tik­ken på Sør­lands­sen­te­ret sist ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.