Må am­pu­te­re beg­ge bei­na et­ter jord­skjelv

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den nors­ke man­nen som ble ram­met av jord­skjel­vet på fe­rie­øya Kos i Hel­las, må am­pu­te­re beg­ge bei­na.

Ro­me­ri­kes Blad skri­ver at den 22 år gam­le man­nen selv har skre­vet om sin helse­til­stand på Face­bo­ok:

– En saga er over for min del et­ter ulyk­ken som skjed­de på Kos. Jeg må am­pu­te­re opp til knær­ne på beg­ge bei­na, så min tid som ak­tiv fot­ball­spil­ler er over. Det er helt jæv­lig, rett og slett, skri­ver Mar­tin Bakke­jord Skol­bek­ken og tak­ker sam­ti­dig alle for støt­ten.

Skol­bek­ken var blant fle­re hund­re men­nes­ker som ble skadd i jord­skjel­vet på det tyr­kis­ke fe­rie­ste­det Bod­rum og gres­ke Kos natt til 21. juli. Han ble al­vor­lig skadd da han en mur­vegg ras­te over ham på en ute­res­tau­rant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.