Et­ter­lyst mann på­gre­pet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En et­ter­lyst mann som tid­li­ge­re er dømt til for­va­ring for sek­su­el­le over­grep mot mindre­åri­ge gut­ter, ble på­gre­pet i nær­he­ten av Stavanger tirs­dag etter­mid­dag. Man­nen had­de brutt vil­kå­re­ne for prøve­løs­la­tel­se, og po­li­ti­et gikk tirs­dag ut med etter­lys­ning av man­nen og et bil­de av bå­ten hans, som han sist var blitt sett ved den 19. juli. – Man­nen ble for kort tid si­den på­gre­pet i nær­he­ten av Stavanger et­ter tips fra pub­li­kum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.