An­ker bot på 30 mil­lio­ner

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

● Re­de­ri­et Re­møy Hav­fis­ke AS an­ker bo­ten på 30 mil­lio­ner kro­ner som de ble idømt av en rus­sisk dom­stol tid­li­ge­re den­ne må­ne­den. Det be­kref­ter sel­ska­pets ad­vo­kat, mel­der NRK.

– Den full­sten­di­ge dom­men ble mot­tatt 28. juli. Den vil bli an­ket før tida­gers­fris­ten, skri­ver Re­møy Hav­fis­kes ad­vo­kat, Richard Bjerk.

Opp­rin­ne­lig var kra­vet 90 mil­lio­ner kro­ner i kau­sjon, men i juli ble re­de­ri­et idømt en bot på 30 mil­lio­ner.

Reke­trå­le­ren «Re­møy» ble holdt i ar­rest fra 10. mai til 1. juni av den rus­sis­ke kyst­vak­ten. År­sa­ken var at det un­der en ru­tine­kon­troll ble opp­da­get at trå­le­ren ikke had­de li­sens for å fiske re­ker i rus­sisk far­vann. Det vis­te seg se­ne­re at li­sens­skje­ma­et var ut­fylt feil av Fis­keri­di­rek­to­ra­tet, noe di­rek­to­rat også har ved­gått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.