Nazi-mar­sjen

Faedrelandsvennen - - MENING - KAI M. UTSOGN

Bil­de­ne fra media kom­mer til å gå over hele Euro­pa.

●● De ly­ver ikke:

«Kom til Kris­tian­sand. Her mar­sje­rer vi i by­ens ho­ved­gate med po­li­ti som be­skyt­te­re. By­ens egne bor­ge­re som hind­ret oss, ble på­satt hånd­jern».

Det­te er ille for po­li­ti­ets evne til å hånd­te­re lig­nen­de si­tua­sjo­ner i frem­ti­den.

Nazi-mar­sjen ble hind­ret i Fred­rik­stad, kom til Kris­tian­sand og ble gjen­nom­ført uten til­la­tel­se. Po­li­ti­et unn­skyl­der seg med at skul­le de hind­ret mar­sjen her i byen, måt­te de kal­le inn folk fra fe­rie.

Selv­føl­ge­lig må man kal­le inn folk fra fe­rie i en slik eks­trem si­tua­sjon! Po­li­ti­et her i byen kan kom­me til å sli­te med nye nazi-mar­sjer i frem­ti­den.

Na­zis­te­ne har fått et fot­fes­te her i byen. Det­te er bare trist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.