Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva kal­les fi­na­len i amerikansk fot­ball (NFL)?

2. Hva gjor­de stem­men til Kir­sten Lang­bo kjent?

3. Hva in­tro­du­ser­te 18 år gam­le Shawn Fan­ning som end­ret plate­in­du­stri­en for all­tid?

4. Hvor lig­ger byen Cor­pus Cris­tie?

5. Når reg­ner man at jern­al­de­ren star­tet i Nor­den?

6. Hva slags dyr er en vi­kun­ja?

7. Hvor hav­ner du om du ber om å få NYSE i USA?

8. I hvil­ket fyl­ke lig­ger Nøt­ter­øy?

9. Når ble bor­ger­lig kon­fir­ma­sjon førs­te gang holdt i Nor­ge?

10. Hva er un­der­kjølt regn?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.