10 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

2. AU­GUST 2007

●● Fra nytt­år øker strøm­reg­nin­gen med 2800 kro­ner i året for en gjen­nom­snitts­for­bru­ker. Det er Kyoto­av­ta­len som nå får føl­ger for nors­ke strøm­kun­der. Selv om strøm­men er bill lig nå på grunn av alt reg­net, vil det ikke­ke vare len­ge iføl­ge se­nior­ana­ly­ti­ker Olav Bot­nen i ana­lyse­sel­ska­pet Mar­keds­kraft i Arendal. Fra nytt­år slår nem­lig det nye Co2-regi2-re­gi­met inn. – Det­te vil føre til at pri­sen for or hver enes­te kilo­wattime til van­li­ge for­bru­ke­re e vil øke med 14 øre, sier Bot­nen. Strøm­kun­dene­ses mer­ut­gif­ter vil hav­ne rett på kon­to­en til kraft­sel­ska­pet­sel­ska­pe­ne. Dis­se er igjen eid av stat og kom­mu­ner ner som vil håve inn 16 mil­li­ar­der kro­ner eks­tra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.