25 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

2. AU­GUST 1992

●● Det dans­ke lands­la­get vant EM i fot­ball. Søg­ne vant gull i Nor­way Cup lør­dag. Beg­ge lag var etter­an­meldt til tur­ne­rin­ge tur­ne­rin­gen. Beg­ge var av­skre­vet som vin­ne­re, men beg beg­ge vant. Både Dan­mark og Søg­ne vant for­di l la­ge­ne had­de en god por­sjon flaks, i ti til­legg til dyk­tig­het. Lør­dag be­vis­te Søg­ne sin flaks og dyk­tig­het. Selv om små­gutte­la­get fra Søg­ne ble presset av Kol­botn i sto­re pe­rio­der av kamp pen, klar­te for­sva­ret å stå mot pres­se set. Lag­kap­tein Inge André Ol­sen spil­te stor stort som swe­eper. Han ble fi­na­lens bes­te spi spil­ler. Søg­nes mål i 1-0 sei­e­ren kom al­le­re­de et­ter ni mi­nut­ter. Det var André Hen­rik­sen s som sco­ret sitt 18. mål i Nor­way Cup.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.