Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Følg nazi-de­bat­ten i By­hal­len i dag kl. 17

● I dag kl. 17.00 in­vi­te­rer Fædre­lands­ven­nen til de­batt i By­hal­len på tor­vet i Kris­tian­sand om lør­da­gens de­mon­stra­sjon. I pa­ne­let kom­mer fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Ar­ne Sund­voll (t.h.), fun­ge­ren­de ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF), SVS stor­tings­kan­di­dat Ma­li Steiro Trons­moen (t.v.) og sjef­re­dak­tør Ei­vind Ljø­stad i Fædre­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.