E.co­li i stil­le­hav­søs­ters i Kald­vell

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LARSEN

●● Mat­til­sy­net ad­va­rer mot å spi­se stil­le­hav­søs­ters fra Kald­vell­fjor­den etter at det er på­vist for høyt nivå av E.co­li-bak­te­ri­er. – E.co­li kan skyl­des så­kalt fe­kal for­uren­sing fra mage og tarm til dyr el­ler men­nes­ker. Det skjer da en for­urens­ning i vann­mas­se­ne. Det kan blant an­net kom­me fra land­bruk, kloakk el­ler ved til­sig fra fersk­vann, sier Stu­re Ras­mus­sen, in­spek­tør hos Mat­til­sy­net Re­gion Sør og Vest. E.co­li-bak­te­ri­en kan være helse­ska­de­lig. I mor­gen, fre­dag, tas nye må­lin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.