Snart klart for nye Hon­da CR-V

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Den har vært ver­dens mest­sel­gen­de suv, snart er det klart for en ny ut­ga­ve av Hon­dacr-v. Høs­ten 2016 ble de førs­te bil­de­ne av en ny CR-V i ame­ri­kansk ut­ga­ve pub­li­sert. Der har bi­len vært på mar­ke­det i over et halvt år, men fort­satt må vi ven­te til 2018 før den kom­mer til Euro­pa og Nor­ge, skri­ver nett­ste­det bil­nor­ge.no. Tro­lig blir den lan­sert med en 1,5 li­ters tur­bo ben­sin­mo­tor med 190 heste­kref­ter og den vel­kjen­te 1,6-li­ters die­sel­mo­to­ren som i da­gens CR-V har 160 hk. Man kan vel­ge mel­lom drift på bare for­hju­le­ne el­ler fire­hjuls­drift. En an­nen ny­het er at ut­ga­ven med for­hjuls­drift kan le­ve­res med syv se­ter. Men det gjel­der visst­nok ikke Awd-ut­ga­ven som nok er mest ak­tu­ell i Nor­ge, skri­ver bil­nor­ge.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.