Die­sel opp mot kr. 3,50 un­der ben­sin

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Mens det iher­dig opp­ford­res til å vel­ge ben­sin­drev­ne bi­ler frem­for die­sel­drev­ne, er for­skjel­len på li­ter­pri­sen på die­sel og ben­sin i ferd med å nå nye høy­der. Fle­re steder i Nor­ge er det nå opp­til 3,50 kro­ner i for­skjell på li­ter­pri­sen. Det be­tyr at pris­for­skjel­len ut­gjør rundt 200 kro­ner for en van­lig tank, skri­ver nett­ste­det mo­tor.no. Og størst ser for­skjel­le­ne ut til å være i Aust-ag­der, hvor det både i Lillesand, Grim­stad og Aren­dal mel­des om over tre kro­ner og opp mot 3,50 kro­ner i for­skjell på li­ter­pri­sen for die­sel og ben­sin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.