FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

Astrid Faye, Mandal. Kjæ­re Astrid! Gra­tu­le­rer så mye med 60-års­da­gen din! Vi er vel­dig glad i deg! Klem fra Jan, Pet­ter, Han­ne, Es­pen og Ada

31 år

Kris­ti­ne Prie­be, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Kris­ti­ne i dag! Hå­per du får en fin fin dag, og ko­ser dæ mø­øøe!! Jeg er glad i deg. Kos fra Kit­ty.

10 år

Mag­nus Har­ket Birke­land, Mandal. Hur­ra for Mag­nus som blir 10 år i dag! Du er en su­per gutt med mas­se ener­gi, og vi er vel­dig glad i deg! Klem­mer fra El­la Eline, Mat­hias, pap­pa og mam­ma.

5 år

An­na Hod­ne Sy­vert­sen, Evje og Horn­nes. Hipp hur­ra for den flot­te 5-årin­gen vår! Du er god som gull og vi dig­ger deg. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Kjell.

5 år

The­odor Reinertsen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår gle­des­spre­der The­odor som fyl­ler 5 år i dag! Du er en hjelp­som og lur "jobbe­gutt" som all­tid har et smil på lur. Vi er su­per­du­per glad i deg! Hil­sen lille­bror Lu­kas, mam­ma og pap­pa.

5 år

Ben­dik Sol­heim-kile, Ven­ne­sla. Ra­ket­ten vår Ben­dik fyl­te 5 år 31. juli. Du er så om­tenk­som og grei å snak­ker med alle på din vei. Kjempe­glad i deg! God klem fra mam­ma, pap­pa og lille­søs­ter Mat­hil­de.

5 år

Ce­lina Lis­taul-wilhelmsen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med 5-års­da­gen vår kjæ­re, gode, skjøn­ne, mor­som­me og bli­de Ce­lina!!! Vi er uen­de­lig glad i deg. Øns­ker deg en fan­tas­tisk dag. Man­ge gode klem­mer fra mam­ma, pap­pa og San­der!

4 år

Emine Ma­rie Sa­mu­el­sen, Kris­tian­sand. Vår fine, rare, her­li­ge Emine Ma­rie ble 4 år den 30. juli. Gra­tu­le­rer så mye ned da­gen. Vi er så glad i deg og stolt av deg. Man­ge hil­se­ner fra San­na, Li­ve, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

2 år

Fri­de Las­sen, Søg­ne. Hipp hur­ra for fine Fri­de som fyl­ler 2 år i dag! Du er en lur li­ten sol­strå­le som vi er vel­dig glad i. Vi gle­der oss til å fei­re deg! klem fra Ama­lie, Oline, mam­ma og pap­pa.

1 år

Sop­hie Lin­nea Ugal­de-jen­sen, Kris­tian­sand. Kjæ­re vak­re jen­ta vår, i 1 år har du be­ri­ket li­vet vårt med lat­ter, gle­de og kjær­lig­het. 1-års­da­gen fei­res i Mallor­ca. Vi els­ker deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.