10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

3. AUGUST 2007

●● Dyre­par­ken i Kris­tian­sand går med mas­si­ve ut­vi­del­ses­pla­ner om et kraf­tig ut­vi­det over­nat­tings­til­bud og nye ak­ti­vi­te­ter. To­tal­in­ves­te­rin­gen kan kom­me opp i 200 mil­lio­ner kro­ner. Dyre­par­ken er i dag på 600 mål, og om­rå­det som plan­leg­ges utb ut­byg­get er på 300 mål. Ut­vi­del­se­ne skal kom­me på and­re si­den av Gras­ha­vet og tvers over E18 for kom­men­de Ikea. Kon­sern­sjef Reidar Fugle­stad skiss se­rer en ut­byg­ging i fle­re trinn. Ut­vid del­se av over­nat­tings­til­bu­det med 1000 ny nye sen­ger er det førs­te som skal byg­ges ut. – Vi skal lage en te­ma­ti­sert over­nat­ti nat­ting og knyt­te den­ne til Dyre­par­kens te­mae te­ma­er for å gjø­re det enda mer spen­nen­de enn bare å sove i en seng, sier Fugle­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.