25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

3. AUGUST 1992

●● Det var Halv­dan Si­vert­sen som stakk av med Ju­li­us­pri­sen som ble delt ut i Fri­tids­par­ken i går. Han sat­te også punkt­um for et time­langt show der for­uten Eli­sa­beth An­dre­as­son, Tor End­re­sen og Åge Alek­san­der­sen del­to del­tok. Om­trent 2500 men­nes­ker had­de møtt opp for å over­være show­et som også ble di­rekte­sendt i P2. Pub­li­kum had­de, iføl­ge mar­keds­sjef Terje For­moe i Kris­tian­sand Dy­re- og Fri­tids­park, sagt klart ifra om hvem de vil­le ha som årets Ju­li­us­pris-vin­ner. Han vant med klar mar­gin til de to øv­ri­ge kan­di­da­te­ne Jan Eg­gum og Åge Alek­san­der­sen. – Pri­sen går til en ar­tist som har reist både tur opp og på tur­né. Det er ikke et kor som ikke har s sun­get hans san­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.