50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

3. AUGUST 1967

●● Den yt­ter­lig­gå­en­de ne­ger­le­de­ren Sto­ke­ly Car­michael er­klær­te i går at de far­ge­de i USA står over­for «en æra fylt av krig i by­ene ».– Bor­ger­ret­tig­hets be­ve­gel­sen hø­rer his­to­ri­en til. De unge­kjem­per nå bare for­en ting-men­neske­ret­tig­he­ter, sa han på den la­tin­ame­ri­kans­ke so­li­da­ri­tets kon­fe­ran­sen i Ha­van a. Vier rede til å knu­sey­an­kee-i m p epe­ri­al is­men in­nen­fra hvis dere er rede til å gjø­re det fra ut­si­den, er­klær­te han. Char­michael ble in­vi­tert til å over­være kon­fe­ran­sen som stats­mi­nis­ter Fi­del Castros gjest. Car­michael el lo­vet for­sam­lin­gen at en dag vil Ameri­rika være fritt, ne­gre­nes kamp er lik ka­mam­pen i Viet­nam og lik kam­pen i Gua­te­ma­ema- la, Bo­li­via, Co­lom­bia og Ve­ne­zu­e­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.