FAKTA

Selv om Katri­ne Lun­de (37) har vun­net «alt» både på klubb- og lands­lag, er hun klar på at ver­ken al­der el­ler mo­ti­va­sjon står i vei­en for nye tit­ler.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: RUNE STENSLAND rune.stensland@fvn.no

Katri­ne Lun­de Født: Yr­ke:

● 30. mars 1980

● Mål­vakt i Vi­pers Kris­tian­sand

● Sam­bo­er med Fløy-tre­ner Ni­ko­la Traj­ko­vic, har dat­te­ren Ati­na sam­men

● To Ol-gull, ett VM­gull, fem Em-gull, fire gull i Cham­pions League + fle­re gull i se­rie, slutt­spill og cup

Si­vil sta­tus: Me­rit­ter:

kveld, men der er ikke bud­sjet­tet ennå, på­pe­ker hun.

Lun­de li­ker godt at Vi­pers har en rek­ke lands­lags­spil­le­re, og er klar på at den ja­pans­ke lands­lags­mål­vak­ten Saku­ra Hau­ge også kom­mer til å få mye spille­tid for Kris­tian­sand-la­get:

VIL TIL VM

– Med Cham­pions League-kva­li­fi­se­ring og for­hå­pent­lig Cham­pion League-spill etter det blir det man­ge kam­per, og da er det fint at vi er to gode mål­vak­ter som kan byt­te på å stå. I til­legg er det fint at klub­ben har fått inn Eline Fa­ger­heim som lo­ven­de mål­vakt.

I hel­ga spil­te Lun­de to tre­nings­kam­per for det nors­ke lands­la­get mot Un­garn, som end­te uav­gjort 22–22 og tap 22–25. Etter å ha blitt vra­ket til VM i 2015 og EM i 2016, men spilt da Nor­ge tok bron­se i 2016-OL, er Lun­de klar på at lands­lags­spill fort­satt gir hen­ne mye, og at hun skal gjø­re sitt for å dan­ke ut en­ten Ka­ri Aal­vik Grims­bø (nå ska­det) el­ler Sil­je Sol­berg til Nor­ges Vm-tropp til Tysk­land i de­sem­ber.

Lands­lags­tre­ner Thorir Hergeir­s­son spår tøff kamp om de to mål­vakt­plas­se­ne og gle­der seg over at Lun­de er på hug­get:

– Slik Katri­ne spil­te og opp­tråd­te nå, har jeg ikke sett hen­ne på en god stund. Hun gikk vir­ke­lig foran som en lede­stjer­ne. De øv­ri­ge Vi­pers-spil­ler­ne (Jea­nett Kris­ti­an­sen, Ma­lin Au­ne og Ka­ri Bratt­set) som var med den­ne gang, klar­te seg også jevnt godt i hel­ga, sier Hergeir­s­son.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Tirs­dag til tors­dag den­ne uka er lands­lags­mål­vak­ten Katri­ne Lun­de blant in­struk­tø­re­ne på Vi­pers’ hånd­ball­sko­le for 120 jen­ter i al­de­ren 10-15 år. Tirs­dag had­de hun også sin førs­te tre­ning med sin nye klubb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.