Sterk Em-tem­po av Sø­ren Wæ­renskjold

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARLSEN

Sø­ren Wæ­renskjold syk­let inn til en fem­te­plass i junior­klas­sen un­der tem­po­en i dans­ke Herning ons­dag.

Man­da­lit­ten kom i mål på 39,53, og var 37 se­kun­der bak lands­man­nen Andreas Lek­ne­s­sund, som der­med kun­ne jub­le over Em-gull i junior­klas­sen.

Lek­ne­s­sund vant 14 se­kun­der foran den dans­ke hjemme­fa­vo­rit­ten Ju­li­us Jo­han­sen, mens bel­gis­ke Se­bas­ti­an Grig­nard ble num­mer tre.

– Det var helt rått. Andreas tok 11 se­kun­der på de al­ler sis­te kilo­me­ter­ne, sier Wæ­renskjold om klubb­kom­pi­sen fra Ringe­rike Syk­kel­klubb.

– Hva kan du si om din egen pre­sta­sjon?

– Jeg er egent­lig vel­dig for­nøyd, og sy­nes jeg gjor­de et godt løp, sier Wæ­renskjold til Fædre­lands­ven­nen.

Det sy­nes også Hans Falk, som er sports­sjef i syk­kel­for­bun­det.

– Jeg sy­nes Sø­ren le­ver­te et vel­dig bra løp, sier han.

I for­kant av lø­pet, ut­tal­te Falk at Wæ­renskjold kun­ne snu­se på en plas­se­ring blant de fem bes­te, der­som alt klaf­fet. Han fikk rett.

– Han dis­po­ner­te kref­te­ne rik­tig, og kjør­te fort på slut­ten. Han fikk nok ut det han had­de i krop­pen. På sitt bes­te, er han helt der oppe, og det var bare 18 se­kun­der opp til bron­sen. En fem­te­plass som førs­te års junior, er uan­sett vel­dig, vel­dig sterkt, sier Falk.

FOTO: PRIVAT

Sø­ren Wæ­renskjold kom på fem­te­plass i tem­po­en un­der EMS førs­te dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.