Åååååååååhhhhhhhhh!

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Det må være lov å jub­le litt. Jeg har all­tid tid­lig fe­rie i valg­år. Nå er kam­pen al­le­re­de godt i gang. Jonas har vært på Sør­lan­det. Er­na har vært på Sør­lan­det. Beg­ge kom­mer snart igjen. Det flom­mer av gode si­ta­ter, gode vink­lin­ger, dår­li­ge for­slag og enda fle­re løf­ter. Det er så gøy at jeg må si som søn­nen min: «DRITGØY!» Jeg skri­ver om mye rart i lø­pet av et år. I valg­kam­per skjer også mye rart, men in­gen­ting er gøy­ere. Følg med fram­over, kan­skje du fin­ner noen som me­ner noe klokt slik at du kan stem­me på dem. Å, jeg stor­tri­ves alt­så. . .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.