Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Siv Jen­sen hos Trygg Hjem­me

● I dag vil fi­nans­mi­nis­ter

Siv Jen­s­ten be­sø­ke helse- og om­sorgs­be­drif­ten Trygg Hjem­me i Kris­tian­sand. Hen­nes bud­skap er spe­si­elt knyt­tet til eldre­om­sorg og hva hun me­ner om venstre­si­dens hold­ning til pri­va­te til­by­de­re av vel­ferds­tje­nes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.