Til lege­vakt etter vold

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En per­son ble sent ons­dag kveld slått ned etter at ved­kom­men­de skal ha blan­det seg inn i en kran­gel mel­lom to and­re på Evje. En per­son ble på­gre­pet etter epi­so­den. – En per­son er lagt inn til ob­ser­va­sjon på lege­vak­ta på Evje etter hen­del­sen. Det frem­står ikke vel­dig al­vor­lig, sa Ag­der-po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der Ole Bjørn Klei­va­ne tors­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.